Архив за март 1, 2010

Спасители по неволя

Posted in ФИНАНСОВИ КОМЕНТАРИ on март 1, 2010 by bissermanolov

Бисер Манолов

Възелът „Гърция“ започва да се разплита. По всяка вероятност Европа ще спаси южната ни съседка „с отвращение“, но каквото и да стане, оттук насетне са наложителни спешни мерки в посока „основен ремонт“ на цялата система за оказване на финансова помощ на страна – членка на еврозоната. Не трябва да има и капка съмнение, че зад този спасителен план изцяло стои бизнес логиката, а не политическо обосновано решение. Какво имам предвид?
Може би за мнозина от читателите ще бъде странно да научат, че чисто физически в момента най-голяма концентрация на гръцки държавни облигации има при Европейската централна банка. Като част от програмата на ЕЦБ за подобряване на ликвидността на паричните пазари, гръцките държавни облигации бяха използвани от евробанките за извършване на репо операции (получаване на кеш срещу обезпечение с държавни облигации за определен период от време). Като най-активни в тези сделки бяха гръцките, германските и френските банки. Само си представете как ще се сгромоляса крехката финансова стабилност в Европа, ако Гърция изпадне в неплатежоспособност. Ненапразно френският икономически министър Кристина Лагарде анонсира в неделя, че няма съмнение, че Гърция ще рефинансира успешно част от държавните си задължения  в размер на 10 млрд. евро през следващата седмица. Неофициално сред финансистите се говори, че Германия, Франция и Холандия се готвят за пакет в размер на 30 млрд. евро за изкупуване на гръцки държавни облигации. Това ще стане на принципа на публично-частно партньорство, като в основата на тези схема ще бъде държавната германска банка KfW.
Еврокомисията трябва да оповести до края на месеца решението си дали ще приеме мерките на гръцкото правителство за намаляване на бюджетния дефицит на страната от 12,6% до 8,5% на база брутния вътрешен продукт до края на годината. Ако предложението не бъде прието, Португалия и Испания ще бъдат подложени на моментален натиск от страна на инвеститорите в качеството им на „следващите жертви“, а това вече европейските бюджети няма да могат да си го позволят.
Неофициално се знае за намерението на големи хедж фондове да започнат масови разпродажби на евро спрямо всичките основни  валути в случай на провал на Гърция. Слабото евро по принцип е желано от страна на европейските експортно ориентирани компании, но от друга страна, ще бъдем свидетели на „вносна инфлация“, която е кошмар в съня на европейските централни банкери. Между другото, този процес вече е в действие. Ако се направи анализ на активността на дилърите според Commodity Futures Trading Commission (тази комисия дава информация за броя на отворените валутни контракти, които се считат за коректна индикация за очакваното движение на дадена валута от страна на пазарните участници), ще видим, че очакванията за покачване на долара са достигнали нивата от септември 2008 година, когато фалира Lehman Brothers.
Провал на гръцкото предложение ще има и още един ефект – мигновено ще доведе до намаляване на кредитния рейтинг на страната. Това означава, че тя ще изпадне от групата на държавите, имащи инвестиционен рейтинг, а това незабавно ще се отрази на цената на финансиране на държавата в посока покачване. В текущата ситуация, при която Гърция се нуждае жизнено от намаляване на бюджетните разходи, точно това увеличаване на дълговите разходи е най-малко желано.