Архив за май 12, 2009

Пазарите виждат светлина в тунела

Posted in ФИНАНСОВИ КОМЕНТАРИ on май 12, 2009 by bissermanolov

Бисер Манолов

Може да се каже, че изминалата седмица бе една от най-важните за финансовите пазари от началото на годината. Инвеститорите показаха обяснима нервност в очакване да се публикуват данните за 19-те най-големи американски банки, които бяха подложени на стрес-тест, за да бъде определена тяхната способност да понесат евентуални нови загуби на база собствен капитал. Всички се питаха на какви нови изпитания ще бъде подложен изстрадалият инвеститор. Истината е, че до настоящия момент, с малки изключения, реално подобряване на икономическата ситуация не се вижда. През изминалата седмица в Европа също бяха проведени активни дискусии в посока затягане на капиталовите изисквания за банките. Според вносителите на предложението в Европейския парламент всяка банка, която емитира секюритизирани облигации (това е вид облигационен заем, който се емитира от банките на база „пакетирани“ ипотечни заеми, които се водят като форма на обезпечение) трябва да бъде задължена да изкупи от този вид емисия между 5 и 10%. Логиката на това предложение е, че по този начин банките няма да създават продукти за своите клиенти, ако те самите не са склонни да инвестират в тях, и от друга страна – оценката на риска на тези продукти ще бъде под постоянното наблюдение на банката. Когато през изминалия месец Федералният резерв на САЩ информира трите най-големи банки в страната – Bank of America, Citigroup и Wells Fargo, за намерението си да извърши стрес-тест, мнозина от анализатори прогнозираха, че за капитализирането на американската банкова система, за да може да кредитира нормално, ще бъдат необходими нови 500 милиарда долара. Публикуваните първоначални данни са повече от оптимистични. Необходимият капитал на трите големи банки, който те трябва да набавят до септември тази година, е както следва: Bank of America – 33,9 милиарда долара, Citigroup – 6 милиарда, и Wells Fargo -13,7 милиарда. Което е значително по-добре и от най-оптимистичните прогнози. Разбира се, че фондовите пазари се отблагодариха подобаващо на тази информация и през изминалата седмица акциите на американските банки бяха отличниците на пазара, покачвайки стойността си средно с 20%. Може да се каже, че подходът на американските регулаторните органи бе изключително умерен. Това ще позволи на банките да извършат това увеличение на капитала за сметка на настоящите си акционери, а не с наливането на държавни пари. Президентът Обама направи знаменито изказване, че в края на краищата той иска да управлява американската държава, а не дадена банка или автомобилна компания. От тази гледна точка присъствието на държавата като стабилизиращ фактор като акционер при някои компании от систематична важност за американската икономика ще бъде възможно най-кратко.

Европейската политика изглежда с доста различен фундамент в сегашната ситуация. Дискусиите са в посока за затягане на регулациите както на банките, така и на кредитните агенции. Говори се, че ще бъде създадена и европейска клирингова къща за credit default swaps (това са онези финансови инструменти, чрез които си мислиш, че при покупката им си застрахован срещу риск от фалит на емитента, но се оказа, че инвеститорите само са си мислели). Важна част от дискусиите е и темата за финансовия ливъридж (това е колко пъти повече една банка е раздала кредити на база привлечения ресурс плюс собствения капитал). Ще бъдат наложени лимити това съотношение да се движи в границите на 13-15%. Ако това стане факт, няма как да не се получи и поскъпване на кредитния ресурс в Европа без значение от исторически най-ниските лихви, определени от страна на Централната европейска банка. Всички предложения в Европейския парламент ще бъдат приети най-рано през втората половина на 2010 година. Без съмнение дотогава ще бъдем свидетели на нови обрати на финансовите пазари. Към настоящия момент обаче надделява мнението, че най-лошото е вече зад нас и предстои продължителен период на стабилизиране.